Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1133 8ae9 420
Reposted byshieep shieep
4675 7796 420
Reposted fromnazarena nazarena
4833 a534 420
Reposted fromnazarena nazarena
0782 2af9 420
Reposted fromlafuene lafuene
0921 90fd 420
Reposted fromlafuene lafuene
Reposted fromweightless weightless viawilkstepowy wilkstepowy
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viawilkstepowy wilkstepowy
9426 c98a 420
Reposted fromnyaako nyaako viawilkstepowy wilkstepowy
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawilkstepowy wilkstepowy
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viawilkstepowy wilkstepowy
8187 deb7 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vianoisetales noisetales
2177 94ea 420
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf vianoisetales noisetales

The Gulf of Alaska 

In this particular area two seas meet but do not mix due to difference in water density.

Reposted fromdauser dauser viaskrzydlata skrzydlata
5612 8eca 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamychalyna mychalyna
9498 1d46 420
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viamychalyna mychalyna
3694 ea1d 420
Reposted byjosephinetynyIuliabesenAmericanloveronebreathqazwsxedcrfvtgbDietzwhoisjimmybinahoernchenkotzeunenlaaaksovronklonglingafoinaimthedevililovemetalKirkylikesturkeydinohoshieepzi
3693 9577 420
Reposted byjosephinetynyIuliadeadwolfLadyevilhormezaliteratka12czerwcacoookiemonsteeerrybasferycznaebeebe
3691 a750 420
Reposted byshieepsilkydreamsdziomlittlewhiteliesziLadyevilhormezaohfucktycznieNotForYoujamaicanbeat
3152 ea5f 420
Reposted fromlafuene lafuene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl